Numărul 5: Naufragiul inimii

Copyright @DCS 2020

Pe insula gândurilor mele

În valea sufletului răpus de săgeţile armatei tale

Eu aruncam în lacul roşu, pătat de iubire

Toate himerele din nopţile noastre,

Mortale.

În câmpul amintirilor mele

Crescut-am în memoria unei dureri paralizate

Flori negricioase ce ademeneau cu-a lor

Dulce mireasmă de cadavre

Ambulante.

Iar cerul s-a-ntunecat de lacrimile mele

Pornite din ale inimii nesfârşite regrete

Şi m-am trezit că m-a spălat cu-a lui milă

A îngerilor lacrimi ploaie acidă

De sentimente.

Fugit-am în deşertul deşertăciunii mele

Să prind Soarele de-al lui drept picior

Am alunecat însă, în labirintul conştiinţei tale

Închis de un corb, cu al eternităţii

Zăvor.

Lovindu-mă de marea-ngheţată a trăilor tale

Vâzând o închisoare sumbră cu suflete torturate

Şeherezadă-n amurg de vise am fost ca să nu ajung ca ele

Rugându-mă ca păcatele să-ţi fie

Iertate.

Astfel, pe insula gândurilor mele

În valea sufletului predat-ai armele tale

Şi luai înapoi din lacul roşu, pătat de iubire

Toate himerele din nopţile noastre

Mortale.

https://www.seitamaaphotography.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s